Fyziologie rostlin pro AEK-KS
(FYZRO-KS)

Cíl předmětu:  poskytnout přehled o základních funkcích rostlin na úrovni buněk, orgánů, organismů a ekosystémů a na tomto základě objasnit úlohu vegetace při stabilizaci funkcí krajiny.

Tematické okruhy: Vodní provoz. Minerální výživa. Fotosyntéza a hospodaření s uhlíkem. Fyziologie růstu a vývoje rostlin. Fyziologie stresu. Úloha vegetace v ekosystémech a krajině.