Územní plánování
(UPLA)

Cílem tohoto e-learningového předmětu je prohloubit znalosti z oblasti krajinného a územního plánování. ÚP definuje územně plánovací podklady, popisuje proces pořizování a schvalování ÚP dokumentace.